Atrakcyjna działka budowlana położona w Kol. Zrąb w gminie Skierbieszów, cena 180 tys. zł

Cena: 180 000 zł

Zapraszamy do zakupu działki nr 169/2 położonej w Kolonii Zrąb:

Powierzchnia działki: 0,67 ha

Przybliżone wymiary: 53m x 130m

Dostępne media: prąd,

Działka przy drodze asfaltowej, w odległości mniej niż 10 km od Zamościa.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skierbieszów działka częściowo znajduje się w obszarze zabudowy zagrodowej (MR) z dopuszczeniem możliwości funkcji podstawowej – mieszkalnictwo , o funkcje uzupełniające ( mieszkalnictwo jednorodzinne, agroturystyka, usługi wolnostojące lub wbudowane ).

Gmina Skierbieszów leży w dolinie rzeki Wolicy i Marianki. Znajduje się tu około 30 naturalnych źródeł oraz dwa sztuczne zbiorniki wodne. Lasy zajmują 14% powierzchni. Na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się rezerwat przyrody „Broczówka”, l utworzony w celu ochrony roślinności stepowej. W 2005 roku na wzgórzu „Horo-dysko” utworzono użytek ekologiczny w celu ochrony wisienki karłowatej. W dawnych parkach podworskich: w Hajownikach, Łaziskach i Skierbieszowie znajduje się 6 pomników przyrody.

Ta terenie Gminy Skierbieszów został w 1995 roku utworzony Skierbieszowski Park Krajobrazowy. Zajmuje on powierzchnię 35 488 ha. Celem powołania parku jest zachowanie unikalnych walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Działów Grabowieckich oraz mozaiki siedlisk muraw kserotermicznych i lasów bukowych z charakterystyczną florą i fauną. Głównym walorem krajobrazu Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego jest falisto-pagórkowata rzeźba terenu z systemem głębokich wąwozów, wytworzonych w grubej warstwie lessu, pokrywających niemal cały Park. Przez teren Parku przebiegają 3 szlaki turystyczne: zielony - "Szlak po Działach Grabowieckich", żółty - "Szlak Ariański" i niebieski - "Szlak Tadeusza Kościuszki" oraz ścieżka przyrodniczo-historyczna "Stryjowskie Wąwozy".

Oferowana nieruchomość to miejsce, które. dysponuje wieloma atutami jak spokój, cisza, wszechotaczająca przyroda. Jest to więc znakomite miejsce na wybudowanie domu całorocznego lub letniskowego oraz na prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej np. z agroturystyką. Wykorzystanie potencjału tej nieruchomości może przynieść w krótkim czasie duże zyski.

 

Wraz z Właścicielami zwracamy się z prośbą o uszanowanie prywatności i nie przybywanie na miejsce bez zapowiedzi i opiekuna z biura nieruchomości.

Od osób kupujących nie pobieramy wynagrodzenia.

Kupujący otrzymuje pełne wsparcie w transakcji i nie ponosi kosztów wynagrodzenia.

Gwarantujemy bezpieczną, rzeczowo-prawną obsługę transakcji.

OFERUJEMY  BEZPŁATNĄ   I  PROFESJONALNĄ  POMOC  W  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  KREDYTOWEJ.  PONAD 25  BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU.

Niniejsza oferta jest informacją handlową i nie może być uznawana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi ona zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Informujemy iż wszystkie materiały oraz zdjęcia znajdujące się na naszych stronach są naszego autorstwa, stanowią własność Agencji Nieruchomości LOKUM i prawa autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie czy też rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez naszej zgody jest zabronione, jak również stanowi naruszenie praw autorskich, co za tym idzie będzie zgłaszane odpowiednim organom. Podstawa prawna Dz.U. 94 nr24, poz 83, spros.: Dz.U. 94 nr43, poz 170.

 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia
 • kolonia

« powrót

©2022 Agencja Nieruchomości LOKUM