Świadectwa energetyczne

Wykonujemy świadectwa energetyczne dla budynków i lokali mieszkalnych na terenie miasta Zamość jak i na terenie województwa lubelskiego.

Wybierając nas otrzymujecie Państwo profesjonalnie i rzetelnie opracowane świadectwo charakterystyki energetycznej swojego domu bądź lokalu. Zlecenia opracowujemy w wyznaczonym terminie i atrakcyjnej cenie.

Certyfikaty wykonywane są przez uprawnionego audytora wpisanego do centralnego rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod numerem 5700.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne?

  • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla każdego kto będzie chciał sprzedać lub wynająć mieszkanie.

  • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla domów przeznaczonych na sprzedaż lub przy jego najmie, również krótkotrwałym. Zgodnie z nowymi przepisami, wynajmujący ma obowiązek przekazania świadectwa energetycznego przy podpisaniu umowy najmu.

  • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla inwestorów indywidualnych. Kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

  • świadectwo energetyczne jest wymagane jeżeli staramy się o dofinansowanie z programu „Moje Ciepło”.

Jak długo jest ważne jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego.

Od 28 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego właściciele domów oraz mieszkań, w tym także zarządcy budynków, będą musieli przekazać świadectwo energetyczne najemcy lub nabywcy. Nieprzekazanie świadectwa będzie skutkować karą grzywny.

©2023 Agencja Nieruchomości LOKUM